มาเลเซียมีเดียศุกร์เดินทางอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร Kyoto Ryokan flatจดหมายฮาลาล…

Malaysia Media Fri Trip
รับประทานอาหารกลางวันที่ Kyoto Ryokan flatมีการติดต่อกันแบบฮาลาลหม้อปูเป็นที่นิยม!

*This post automatically translated by google translator*

จุดเฉพาะที่

  1. บริษัท รถไฟญี่ปุ่นตะวันตก (JR West)

  2. Kyoto Ryokan Flounder

  3. Ozeki Corporation

  4. KYOTO-OSAKA SIGHTSEEING PASS

  5. Kimono เช่า Kyoakamachi

แจ้งให้ทราบ

There is no registered news.

แถลงข่าว

There is no registered press.

Return Top