สถาปัตยกรรมสไตล์ญี่ปุ่นบริสุทธิ์มีหลังคามุงกระเบื้อง 5 ชั้นสูง 6 เมตรสูง 46 เมตรอาคาร Yasaka Tower! สิ่งที่ถ่ายทอดสไตล์สถาปัตยกรรมยุค Hakuho ไปจนถึงตอนนี้นอกเหนือจากการวาดภาพด้วยภาพวาด Yasaka Tower จากหนังสือกระดาษที่แสดงให้เห็นรูปศาลเจ้าในเวลานั้นตรงกลางหอคอยมีลักษณะเป็นสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่มีค่าเช่นภาพทางศาสนาของ Ashikaga และบันทึกข้อตกลงทางกฎหมาย

 

(c) ศูนย์สนับสนุนสื่อเมืองเกียวโต

*This post automatically translated by google translator*

จุดเฉพาะที่

  1. บริษัท รถไฟญี่ปุ่นตะวันตก (JR West)

  2. Kyoto Ryokan Flounder

  3. Ozeki Corporation

  4. KYOTO-OSAKA SIGHTSEEING PASS

  5. Kimono เช่า Kyoakamachi

แจ้งให้ทราบ

There is no registered news.

แถลงข่าว

There is no registered press.

Return Top