มาเลเซียมีเดียศุกร์เดินทางอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร Kyoto Ryokan flatจดหมายฮาลาล…

Malaysia Media Fri Trip
รับประทานอาหารกลางวันที่ Kyoto Ryokan flatมีการติดต่อกันแบบฮาลาลหม้อปูเป็นที่นิยม!

*This post automatically translated by google translator*

จุดเฉพาะที่

  1. บริษัท รถไฟญี่ปุ่นตะวันตก (JR West)

  2. บริษัท รถไฟญี่ปุ่นตะวันตก (JR West)

  3. โรงแรม Kyoto Hirashin

  4. Kyoto Ryokan Flounder

  5. Ozeki Corporation

แจ้งให้ทราบ

There is no registered news.

แถลงข่าว

There is no registered press.

Return Top