Kimono เช่า Kyoakamachi

Kimono เช่า Kyo Komachi ได้จัดเตรียมชุดกิโมโนจำนวนมากเพื่อให้ลูกค้าที่เดินทางมาถึงเกียวโตจะรู้สึกอิสระที่จะสวมชุดกิโมโนร้านกิโมโนเช่าร้าน Kyo Komachi Shimizu อยู่ไม่ไกลจากป้ายรถประจำทางของ Shimizuiศาลเจ้า Yasaka วัด Kodaiji วัด Kiyomizu อยู่ในระยะเดินได้ร้านเกียวโตเอกิมาเอะอยู่ห่างจากสถานีเกียวโตโดยใช้เวลาเดิน 6 นาที

Toshimi cho, Kamigoru Matsubara, Higashi Ojiyama Higashiyama ku เมืองเกียวโต 605 0855 104

โทร. 075-531-8800 โทร. 075-531-8818

เวลาทำการ 9: 00-20: 00

ไม่มีวันหยุดประจำ

http://www.kyokomachi-kimono.com

*This post automatically translated by google translator*

จุดเฉพาะที่

  1. บริษัท รถไฟญี่ปุ่นตะวันตก (JR West)

  2. บริษัท รถไฟญี่ปุ่นตะวันตก (JR West)

  3. โรงแรม Kyoto Hirashin

  4. Kyoto Ryokan Flounder

  5. Ozeki Corporation

แจ้งให้ทราบ

There is no registered news.

แถลงข่าว

There is no registered press.

Return Top